Tabletki Karbis znikają z aptek

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju tabletki Karbis 8 mg w opakowaniach mieszczących 56 tabletek. To seria TC5090 z datą ważności 05.2017. Podmiotem odpowiedzialnym za lek jest KRKA ze Słowenii.

Decyzja o wycofaniu została podjęta w związku z uzyskaniem wyników niezgodnych ze specyfikacją w ciągłych badaniach stabilności w zakresie parametru substancje pokrewne.  

Karbis jest stosowany m.in. w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory jako leczenie wspomagające.

Więcej: www.gif.gov.pl