Szczyt Zdrowie 2016

Szczyt Zdrowie, organizowany po raz czwarty przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH, stanowi uznaną płaszczyznę dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowiawładzą ustawodawczą i wykonawczą, płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, pielęgniarkami, lekarzami, aptekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych. Uczestnikami konferencji są wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

Kluczowe obszary tematyczne, wokół których skupiała się dyskusja podczas tegorocznej edycji Szczytu Zdrowie to między innymi:

  • finansowanie ochrony zdrowia
  • polityka lekowa państwa
  • Narodowy Program Zdrowia
  • choroby rzadkie
  • znaczenie POZ dla systemu ochrony zdrowia

Termin: 20 czerwca 2016 roku Lokalizacja: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa

Program

Udział w Szczycie Zdrowie jest bezpłatny.