Światowy Dzień WZW

28 lipca 2016 r. Światowym Dniem WZW (Wirusowe Zapalenie Wątroby)

W 2016 r. na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia została zatwierdzona globalna strategia zwalczania wirusowych zapaleń wątroby (wzw) dla sektora zdrowia na lata 2016-2021 (GHSS – Global Health Sector Strategy on viral hepatitis for 2016-2021), której założeniem docelowym jest wyeliminowanie wzw jako zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 r. poprzez zmniejszenie rozpowszechnienia i umieralności.

W chwili obecnej według oszacowań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w skali globalnej około 2-3% populacji (130-150 mln) jest przewlekle zakażonych wirusem HCV , choć dane te mogą być zawyżone. Według najnowszych badań, w których uwzględniono osoby, u których wykrywa się wirusa, a nie jedynie ślad jego obecności w postaci przeciwciał anty-HCV, liczba osób zakażonych HCV to 80 mln. Istotne, że corocznie notuje się ok. 500 000 zgonów z powodu zakażenia wirusem HCV na świecie.

W Polsce nawet do 200 tys. osób może być zakażonych HCV (obecność wirusa w organizmie). Wyniki badań prowadzonych w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” wskazują, że przeciwciała anty-HCV występują u 1,11% populacji osób dorosłych w Polsce (ok. 350 tys. osób). Odsetek osób zakażonych HCV (obecność HCV RNA) dotyczy 0,52% populacji osób dorosłych, tj. ok. 165 tys. (od 125 do 215 tysięcy). HCV rzadziej występuje wśród dzieci, ale dokładne dane nie są dostępne. Rozpowszechnienie zakażeń HCV jest wyższe wśród mężczyzn niż kobiet (0,70% vs 0,35%) oraz w grupie wieku 18-24 (1,02%). Wyniki naszych badań są alarmujące, gdyż wskazują, że w Polsce 80% osób zakażonych HCV o tym nie wie, a świadomość na temat zakażeń HCV w społeczeństwie jest wciąż zbyt niska. Ponad połowa osób (55%) deklaruje, że nigdy nie słyszała o wirusie HCV.

Liczba nowych rozpoznań zakażeń HCV w Polsce w ostatnim okresie wzrasta, co w kontekście liczby nierozpoznanych zakażeń należy uznać za tendencję korzystną, świadczącą o stopniowo wzrastającej liczbie badań w kierunku HCV. W latach 2014-2015 rozpoznano odpowiednio 3551 i 4284 zakażenia[6]. Porównując to jednak do szacowanej liczby nierozpoznanych zakażeń można zauważyć, że w Polsce rozpoznaje się rocznie jedynie około 25 zakażeń na 1000 osób żyjących z nierozpoznanym zakażeniem w populacji.

W ramach strategii globalnej WHO oraz wytycznych ECDC o kierunku rozwoju nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby niezbędne jest wdrożenie działań usprawniających nadzór epidemiologiczny nad wirusowymi zapaleniami wątroby (wszystkich typów). W ramach realizacji tych wytycznych Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, realizując zadania krajowej jednostki specjalistycznej właściwej w zakresie określonych zakażeń i chorób zakaźnych, są na etapie wdrażania w nadzorze epidemiologicznym elektronicznego systemu rejestracji wywiadów epidemiologicznych. Aplikacja ta ma na celu poprawę jakości danych. To narzędzie umożliwi dostęp w czasie rzeczywistym do dokładniejszych danych dotyczących występowania wirusowych zapaleń wątroby na terenie Polski, ułatwiając planowanie niezbędnych działań w tym obszarze zdrowia publicznego.

W ramach podejmowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny działań na rzecz poprawy sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HCV w Polsce należy również wymienić realizację Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” (2012-2017), współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” jest jak dotąd najważniejszym przedsięwzięciem podejmowanym w ramach działalności na rzecz poprawy sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HCV w Polsce, w szczególności poprzez ocenę i poprawę procedur medycznych, a także edukację pracowników sektora medycznego i pozamedycznego w zakresie uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom.

W ramach kampanii wiedza o HCV przekazywana jest w sposób ciekawy i atrakcyjny dla całej rodziny m. in. podczas pikników edukacyjnych organizowanych w 17 miastach w całej Polsce, w tym 10 w ramach trasy koncertowej „Lato z Radiem”. Na uczestników czekają ankieterzy, animatorzy i lekarze, a także liczne konkursy, gry i zabawy edukacyjne. Poprzez zabawę przekazujemy społeczeństwu wiedzę o HCV, w tym m.in. o drogach transmisji oraz metodach zapobiegania.

Podczas tegorocznego 22. Przystanku Woodstock w dniach 14-16 lipiec 2016 r. zorganizowane zostało Multimedialne Miasteczko Edukacyjne „HCV JESTEM ŚWIADOM”, aby przekazać uczestnikom tej imprezy informacje o czynnikach ryzyka zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C oraz sposobach zapobiegania szerzeniu się HCV.

Od czerwca br. kampanię „HCV Jestem świadom” wspierają także youtuberzy, którzy informują o problemie HCV, jakie niesie ze sobą zagrożenie i jak uniknąć zakażenia, zachęcając swoich odbiorców do poszerzenia wiedzy poprzez odwiedzenie strony kampanii. Ten element kampanii “HCV Jestem świadom” jest skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. To do nich trafia język youtuberów oraz treści, które pojawiają się na ich kanałach społecznościowych.

W ramach kampanii nie może zabraknąć Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Zdrowiu poruszającego tematykę HCV i wirusowego zapalenia wątroby, który zostanie przeprowadzony we wrześniu bieżącego roku na antenie TVP.

 

Źródło: jestemswiadom.org