Światowy Dzień FAS

Szacuje się, że w Polsce Płodowy Zespół Alkoholowy wykrywany jest u ok. 900 noworodków rocznie, natomiast u dziesięciokrotnie większej liczby dzieci stwierdza się występowanie niektórych jego objawów. 9 wrześnie obchodzony jest Światowy Dzień FAS.

Z ideą ustanowienia Dnia Świadomości o FAS wystąpili rodzice niepełnosprawnych dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym , aby zwrócić uwagę na problem FAS na świecie. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 199 w Aucland w Nowej Zelandii. Kolejne obchody Dnia FAS odbyły się w Australii, RPA i USA, a następnie przeniosły się na grunt europejski.

Tegoroczne obchody w Gdańsku, organizowane przez Fundację FASCYNACJE,  rozpoczną się 9 września o godzinie 9:09 na ul. Długiej przy Dworze Artusa. W ramach obchodów będzie można zobaczyć przedstawienie profilaktyczne, wykonać specjalne badania przeprowadzane przez położne ze Stowarzyszenia Dobre Ręce Polskich Położnych, a także uczestniczyć w atrakcjach towarzyszących imprezie.

Szacuje się, że w Polsce FAS wykrywane jest u ok. 900 noworodków rocznie, natomiast u dziesięciokrotnie większej liczby dzieci stwierdza się występowanie niektórych jego objawów. FAS może wywoływać anomalie genetyczne i wady wrodzone, m.in.: zahamowanie wzrostu w okresie płodowym i noworodkowym, zniekształcenia twarzy oraz nieprawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego. U dzieci, które w okresie płodowym były narażone na działanie alkoholu, występuje wiele problemów behawioralnych i fizycznych, nawet jeżeli nie wskazano wszystkich objawów pozwalających na stwierdzenie u nich alkoholowego zespołu płodowego (FAS). Są to problemy z koncentracją, zaburzenia motoryczne, problemy kognitywne, które mogą być odczuwalne przez całe życie.

 

Źródło: fundacjafascynacje.pl  i pulsmedycyny.pl