Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta 2021

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest wzrost świadomości znaczenia bezpieczeństwa pacjentów, oraz zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz ograniczenie działań niepożądanych terapii i szkód powstałych na skutek nieprawidłowego leczenia. Temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta to “ Bezpieczna terapia matki i dziecka” ze względu na znaczne ryzyko szkód na jakie są narażone kobiety i noworodki wymagające leczenia w okresie okołoporodowym.

Problem ten został dodatkowo spotęgowany przez pandemię COVID-19, która doprowadziła do zakłócenia podstawowych usług zdrowotnych, trudności w dostępie kobiet do opieki medycznej oraz sprawdzonych terapii.

Powodem zwiększonego ryzyka leczenia kobiet rodzących są też zaniedbania ubiegłych lat wynikające z ograniczeń udziału kobiet, szczególnie w okresie prokreacyjnym, w badaniach klinicznych, które są najbezpieczniejszą formą oceny korzyści i ryzyka nowych podejść terapeutycznych.

Hasło tegorocznej kampanii z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta „ Bezpieczna terapia matki i dziecka” wzywa także do przyspieszenia działań niezbędnych do zapewnienia równego dostępu kobiet do nowych eksperymentalnych terapii.