#ŚrodyzPsychiatrią – nowy projekt Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Przygotowane zostało dla Państwa wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz zdrowia psychicznego. Dyżury organizacji, w ramach projektu Łączy Nas Pacjent będą odbywać się w każdą środę miesiąca.

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rpp/2021-marzec znajdą się aktualne dane o datach i godzinach dyżurów oraz ekspertach będących po drugiej stronie słuchawki.

Projekt ma na celu: szybką pomoc, wsparcie dla osób będących w problemie psychicznym, jak również ich bliskich rozpowszechnianie informacji o organizacjach pozarządowych oraz pomoc, którą można dzięki tym stowarzyszeniom otrzymać propagowanie wiedzy o zdrowiu psychicznym.

Zapraszamy do korzystania z ich doświadczenia.

Warsztat Terapii Zajęciowej Misericordia

Poradnia Monar w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

AlzheimerPolska Fundacja EGO