Sposoby na depresję

W ramach kampanii powstała strona internetowa  www.sposobynadepresje.pl . Można na niej obejrzeć 5 filmów stanowiących zbiór prostych instrukcji pokazujących, co dzieje się z osobą cierpiącą na depresję oraz co w tej sytuacji może zrobić bliski. W filmach w reżyserii Anny Kazejak zagrali Agnieszka Żulewska i Rafał Maćkowiak, a muzykę skomponował Paweł Mykietyn.

 

Sposoby na depresję

 

Kampania ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat uwarunkowań i przebiegu depresji. Projekt skierowany jest w szczególności do bliskich osób zmagających się z chorobą, których właściwa reakcja i wsparcie w decyzji o rozpoczęciu profesjonalnego leczenia mogą być kluczowymi czynnikami decydującymi o wyjściu z choroby.

Zaplanowane są również szkolenia stacjonarne skierowane do przedstawicieli grup zawodowych zidentyfikowanych jako najczęściej stykający się z osobami dotkniętymi depresją, tj. do: pracowników urzędów pracy, opieki społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, banków oraz nauczycieli szkół średnich. Głównym celem kursów jest nabycie umiejętności wykrywania osób zagrożonych depresją. Pierwsza konferencja popularnonaukowa odbyła się w Warszawie 3.10 na Wydziale Psychologii UW. Kolejne spotkania odbędą się  Poznaniu (16.10), Gdańsku (6.11) i Katowicach (20.11).

Chęć udziału w szkoleniach można zgłaszać na adres mailowy: sposobynadepresje@info-systems.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. Kampania „Depresja. Naucz się pomagać” potrwa do końca 2017 r. Projekt realizowany jest przez Fabrykę Komunikacji Społecznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w zakresie „Ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym”.

 

Sposoby na depresję

 

Źródło: kampaniespoleczne.pl