Jak choroby przyzębia wpływają na nasze zdrowie?

18 marca b.r. odbyło się spotkanie prasowe pt.  Jak choroby przyzębia wpływają na nasze zdrowie? zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Periodontologiczne, podczas którego zaprezentowane zostały najnowsze wyniki badań epidemiologicznych dotyczących chorób przyzębia w Polsce.

W spotkaniu udział wzięli: Prof. dr hab.  Renata Górska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie periodontologii, Dr Maciej Nowak, sekretarz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie periodontologii, Dr hab. Jan Kowalski, z-ca  sekretarza  Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Delegat Polski w Europejskiej Federacji Periodontologii.

NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE BADANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO DOROSŁYCH POLAKÓW W DUŻYCH OŚRODKACH MIEJSKICH

Ogółem średnio 1 % przebadanych osób miało zdrowe przyzębie, około 15% nie wymagało skalingu (inaczej mówiąc, około 85% przebadanych wymagało profesjonalnego oczyszczenia zębów, gdyż niemożliwe było efektywne czyszczenie zębów w warunkach domowych). U ponad połowy populacji występowało zapalenie przyzębia, a u ponad 20% stadium tej choroby wymagało leczenia u periodontologa. Wyniki badania osób po zawale serca są jeszcze bardziej alarmujące: 46% wymaga interwencji specjalisty, 81% ma zapalenie przyzębia. Do tego 11% pacjentów z tej grupy nie wymaga leczenia przyzębia tylko dlatego, że przyzębie u nich już nie istnieje (bezzębie).

Liczba przebadanych osób: 2379

Miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Szczecin, Warszawa, Wrocław

Wiek badanych osób: młode osoby dorosłe (35-44 lata), osoby starsze (65-74 lata), osoby po zawale serca

Zdrowe przyzębie w populacji (CPI=0): 1% wśród osób ogólnie zdrowych, 0% u osób po zawale serca.

Osoby z krwawieniem z dziąseł, czyli u których dziąsła krwawią przy kontakcie z tępym narzędziem, np. szczoteczką do zębów. Wymagają jedynie oczyszczenia zębów szczoteczką i nauki prawidłowego mycia zębów, czyli instruktażu (CPI=1): 15% u młodych osób dorosłych, 8% u osób starszych, 4% u osób po zawale serca.

Osoby z kamieniem nazębnym, dodatkowo wymagające skalingu, czyli czyszczenia zębów (CPI=2): 26% u młodych osób dorosłych, 20% u osób starszych, 4% u osób po zawale serca.

Osoby z płytkimi kieszonkami, u których leczenie jest podobne jak w poprzedniej grupie, ale zaczyna się choroba przyzębia, więc wskazana jest kontrola u periodontologa (CPI=3): 36% u młodych osób dorosłych, 31% u osób starszych, 35% u osób po zawale serca.

Osoby z głębokimi kieszonkami, wymagające specjalistycznego leczenia periodontologicznego (CPI=4): 19% u młodych osób dorosłych, 28% u osób starszych, 46% u osób po zawale serca.  

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI CHORÓB PRZYZĘBIA

 • Choroba przyzębia jest chorobą społeczną
 • Choroby przyzębia stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zębów, ale również dla zdrowia ogólnego, w tym dla prawidłowego przebiegu ciąży
 • Skuteczna profilaktyka choroby przyzębia wymaga współpracy ze strony pacjenta nie tylko w zakresie terminowego zgłaszania się na okresowe badania kontrolne, ale również w poprawie higieny jamy ustnej
 • Jeśli stwierdza się istniejącą chorobę przyzębia, przy prawidłowej współpracy lekarza z pacjentem:
  • w przypadku zapalenia dziąseł możliwe jest całkowite wyleczenie tkanek i przywrócenie stanu sprzed choroby;
  • w przypadku zapalenia przyzębia, nawet w zaawansowanym stadium możliwe jest zatrzymanie procesu chorobowego i zachowanie uzębienia przez wiele lat
  • w przypadku konieczności usunięcia zęba z powodu choroby przyzębia, przy współpracy z protetykiem i/lub implantologiem, jest możliwe odtworzenie utraconej funkcji żucia
 • w świetle wyników badań epidemiologicznych należy zwrócić szczególną uwagę na grupę pacjentów leczonych ortodontycznie lub implantologicznie. Pomyślne i niezakłócone noszenie aparatu stałego na zębach, a także wszczepienie i użytkowanie implantu zębowego, jest możliwe jedynie przy wyleczonej chorobie przyzębia
 • higienistka i periodontolog są najbardziej kompetentnymi osobami do udzielenia porady odnośnie optymalnych środków do higieny jamy ustnej (rodzaj szczoteczki, pasty, przybory dodatkowe, roztwory do płukania jamy ustnej itp.)