Sieć dla Zdrowia psychicznego


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

W piątek 22 kwietnia w Warszawie zainaugurowaliśmy działalność podgrupy w ramach Sieci dla Zdrowia. Na warsztatach spotkało się 15 przedstawicieli organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym z organizacji pacjentów: Polfamilia, Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w Szczecinie, Nowe Braterstwo, Stowarzyszenie Rodzin “Otwarty Umysł”, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”.

Goście wysłuchali wystąpień mentorów: Magdaleny Bojarskiej z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacji Hej Koniku, która opowiadała o zatrudnieniu wspomaganym i działaniach aktywizacyjnych osoby niepełnosprawne umysłowo, dr n med. Małgorzaty Budlewskiej z firmy Janssen, która zaprezentowała wykład pt. „Zintegrowany system opieki zdrowotnej w schizofrenii”. Następnie dr Marek Balicki przeprowadził wykład na temat sytuacji chorych na schizofrenię w Polsce oraz ich rodzin w oparciu o wyniki raportu „Schizofrenia. Rola opiekunów w kierowaniu współpracy., a dr n med. Anna Mosiołek mówiła o tym, czemu diagnoza to nie wyrok i nakreśliła podłoża zachorowań na schizofrenię, a także przedstawiła trendy w zakresie możliwościach terapeutycznych dla chorujących.

Spotkanie było okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale też do wymiany doświadczeń i poglądów między reprezentantami organizacji.