Rzecznik Praw Pacjenta na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, koordynacja leczenia i Fundusz Kompensacyjny – to jedne z najważniejszych zagadnień tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia. „Musimy zacząć płacić za jakość. Te placówki, które będą miały jakość na wysokim poziomie, będą lepiej wynagradzane. Te, które będą na gorszym poziomie, będą musiały się podciągnąć. Według mnie, jest to jedna z najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia”– podkreślał Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta była jednym z głównych tematów zdrowotnych. Bartłomiej Chmielowiec zaznaczył, że największym wyzwaniem jest uchwalenie jej i wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia tzw. kultury bezpieczeństwa. „Nie jest tak, że jakikolwiek dokument wymusi nagle potężne zmiany. Trzeba się do nich przygotować, trzeba chcieć zmienić podejście do procesu diagnostycznego, terapeutycznego i do pacjentów, ale też edukować społeczeństwo w kwestii ochrony własnego zdrowia, profilaktyki, praw i obowiązków pacjenta” – dodał. 

W debacie „Rzeczpospolitej” Rzecznik Praw Pacjenta mówił m.in. o tym, że powinniśmy zmierzać w kierunku zmian, które zapewnią pacjentom koordynację – zarówno w kontekście terapeutycznym, jak i systemowym. Pacjent powinien być prowadzony w ramach systemu, edukowany zdrowotnie. Eksperci dyskutowali o tym, jakie warunki należy spełnić, żeby system ochrony zdrowia był zrównoważony i odporny na sytuacje kryzysowe. 

Poza ustawą, specjaliści wypowiadali się m.in. na temat polskiego systemu szczepień. Rzecznik wielokrotnie wskazywał na problem w komunikacji, zarówno pomiędzy instytucjami, jak i na linii instytucje – pacjent. „Chaos był wyjątkowo widoczny przy rejestracji grupy 1B (grupy podwyższonego ryzyka) na szczepienia przeciwko COVID19. Komunikaty były niezrozumiałe, nieczytelne. Ludzie nie wiedzieli, czy kwalifikują się do tej grupy, kto ma skierowanie wystawione <z urzędu>, a kto powinien zostać zakwalifikowany przez lekarza, gdzie mają się zgłaszać, kto ma prawo wypisać skierowanie na szczepienie. Mieliśmy codziennie setki telefonów na Telefoniczną Informację Pacjenta, publikowaliśmy komunikaty, które były pisane prostym, przystępnym językiem, tłumaczyliśmy ludziom, co mają robić” – wyjaśniał. 

Ważnym elementem rozmów był również Fundusz Kompensacyjny, czyli odszkodowania za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Rzecznik zaznaczył, że kryteria ich przyznawania nie są wyśrubowane, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę inne kraje Unii Europejskiej. „W niektórych państwach kryterium jest np. trwały uszczerbek na zdrowiu. W polskich przepisach nie zawarliśmy podobnego warunku, kryteria są dużo łagodniejsze” – dodał. 

„Bardzo się cieszę, że możemy podejmować dyskusje na ważne dla pacjentów tematy w szerokim gronie – z udziałem decydentów, organizacji pacjentów, personelu medycznego i ekspertów systemu ochrony zdrowia. Mamy wspólny cel, który chcemy zrealizować, a jest nim poprawa jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta” – podsumował Chmielowiec. 

Źródło: www.gov.pl/web/rpp