Rząd przyjął Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 wejdzie w życie z ponad siedmiomiesięcznym opóźnieniem. Rozporządzenie Rady Ministrów zostało przyjęte przez rząd w trybie obiegowym 4 sierpnia br. – poinformowano w Centrum Informacyjnym Rządu. Czeka jeszcze tylko na podpis premier Beaty Szydło.

Oczekujemy na przekazanie przez ministra zdrowia tekstu ostatecznego dokumentu, który zostanie przygotowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów, a następnie skierowany do ogłoszenia –podaje CIR.

Na realizację programu tylko w tym roku przeznaczono 140 mln zł. Nie wiadomo czy resort zdrowia zdąży wykorzystać całą tę kwotę. Po przyjęciu NPZ przez Radę Ministrów mogą zostać uruchomione procedury zmierzające do wyłonienia realizatorów Programu.

Narodowy Program Zdrowia to dokument, na który od dawna czeka całe środowisko medyczne – przygotowany jeszcze przez poprzedni rząd. Nowe kierownictwo resortu zdrowia wprowadziło do Programu kilka zmian. Pojawiły się w nim m.in. dodatkowe cele operacyjne. Ostatecznie resort zakończył prace nad projektem i pod koniec lutego skierowało go pod obrady Rady Ministrów.

Celem Programu ma być „wydłużenie życia, poprawa zdrowia i jakości życia oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu”. W projekcie określono sześć celów operacyjnych, które dotyczą m.in. zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, zdrowia osób starszych, ograniczenia stosowania używek, narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka oraz zdrowia prokreacyjnego. Elementem NPZ ma też być Narodowy Program Prokreacyjny, który ma zastąpić rządowy program finansowania in vitro.  

 

CIR