Rusza I edycja konkursu „Grant na zdrowie”

Firma Gedeon Richter oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej uruchomiły I edycję programu grantowego dedykowanego organizacjom pacjenckim. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie stowarzyszeń, które realizują, bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Dwie wyróżnione organizacje otrzymają grant w wysokości: 20 000 zł do wykorzystania na wdrożenie zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15.11.2020r.

„Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” to konkurs, do którego mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe, których celem jest poprawa jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2021 roku. Zgłoszony projekt powinien odpowiadać na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet, przyczyniać się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu, bądź poprawiać jakość życia w chorobie. Do konkursu mogą zgłosić się również organizacje, które nie mają doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

Projekty zostaną oceniane przez Kapitułę Konkursu na podstawie kryteriów takich jak zgodność z zadaniem konkursowym, budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny czy pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości. W skład Kapituły Konkursowej wchodzić będą cenieni eksperci i ekspertki: Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Marta Majchrzak – psycholożka, badaczka społeczna, Aneta Grzegorzewska -Dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska oraz Igor Grzesiak – Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Nagrodą główną, którą otrzymają dwie wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędą się w Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2021 r.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/