Raport „Łuszczyca. Optymalizacja leczenia”

Z inicjatywy AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS we współpracy z prof. Ireną Walecką, kierownikiem Kliniki Dermatologii CMKP / CSK MSWiA oraz prof. Joanną Narbutt, konsultant krajową ds. dermatologii i wenerologii, powstał raport „Łuszczyca. Optymalizacja leczenia” pokazujący obraz bardzo trudnej rzeczywistości polskich pacjentów z łuszczycą.

Ponad 90% pacjentów odczuwa, że choroba pogarsza, bądź znacząco pogarsza jakość ich życia. Na dodatek, jak pokazały badania, w czasie pandemii chorzy mieli utrudniony dostęp do opieki lekarskiej, część przerywała leczenie. Kolejny problem to bardzo duży odsetek chorych, którzy mimo leczenia nie widzą poprawy stanu skóry, a u części wręcz następuje pogorszenie. Co dziesiąty ankietowany stracił pracę z powodu łuszczycy. Zmiany skórne są bardzo często powodem stygmatyzacji chorych (52,7%). 

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem „Łuszczyca. Optymalizacja leczenia”:

https://amicusfundacja.org/wp-content/uploads/2021/05/Raport-Luszczyca.-Optymalizacja-leczenia.pdf