Rada Organizacji Pacjentów dyskutowała o zmianach w POZ

W środę 23 września odbyło się kolejne spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Rozmowa dotyczyła zmian, które powinny zostać wprowadzone w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zaprosił do udziału w dyskusji prof. Agnieszkę Mastalerz-Migas – konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej i przewodniczącą zespołu do spraw zmian w POZ, powołanego przez Ministra Zdrowia. W dyskusji wzięli też udział przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego, NFZ i Ministerstwa Zdrowia. Gościem specjalnym był wiceminister zdrowia Piotr Bromber, odpowiedzialny za dialog społeczny. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 organizacji pacjentów.

Bartłomiej Chmielowiec podkreślił, że w 132 gminach w Polsce nie ma żadnego ośrodka POZ, a na jedną placówkę przypada 3,45 tys. pacjentów, przy czym zauważalne są znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami. – Odmowa udzielania świadczeń w dniu zgłoszenia i realizacji wizyty patronażowej, odmowa realizacji wizyty osobistej i wydania skierowania na badania diagnostyczne, czy do specjalisty to –  zgodnie z naszymi obserwacjami – najczęściej zgłaszane przez pacjentów problemy – podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta. – Chcielibyśmy, by POZ współpracował z pacjentem, prowadził go przez system, angażował poprzez edukację zdrowotną, programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób, dodał Bartłomiej Chmielowiec. 

Prof. Mastalerz-Migas mówiła m.in. o konieczności zmian w kierunku propacjenckim. – Pacjent powinien czuć się „zaopiekowany”, wynosić realne korzyści z kontaktu z podstawową opieką zdrowotną. Paradoksalnie, dzisiaj pacjent by chorować, musi mieć dużo siły, bo jego poruszanie się po systemie jest bardzo utrudnione – wyjaśniła. Konsultant krajowa dodała, że nowe przepisy powinny zmienić POZ w każdym zakresie, przede wszystkim w kierunkach wzmocnienia profilaktyki, koordynacji opieki, czy kompleksowej opieki w chorobach przewlekłych. – Kończy się właśnie pilotaż Programu POZ PLUS. Znamy już jego wyniki i wiemy, co warto zaimplementować w systemie. Powinniśmy również rozmawiać o zwiększeniu budżetu powierzonego, tak by poszerzyć pakiet badań diagnostycznych już na poziomie POZ, ale też poprawić dostępność do lekarzy specjalistów – dodała profesor. 

Organizacje pacjentów także wskazywały szereg obszarów, w których zmiany są niezbędne. Edukacja lekarzy POZ, włączenie do zespołów podstawowej opieki zdrowotnej pracowników opieki społecznej, proaktywna profilaktyka wśród dzieci i młodzieży, koordynowana opieka nad dziećmi, czy nowe regulacje dotyczące wizyt patronażowych to tylko niektóre z postulatów członków organizacji, skupionych w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. 

W spotkaniu wziął także udział wiceminister zdrowia Piotr Bromber, odpowiedzialny za dialog społeczny. Zapewnił, że zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej są ważnym elementem ewolucji systemu ochrony zdrowia i podkreślił otwartość na dalszą dyskusję. 

Kolejne spotkanie ROP, poświęcone zmianom w podstawowej opiece zdrowotnej odbędzie się w grudniu 2021.

Źródło: gov.pl/web/rpp