ProstaTa recepta na lepszą terapię

W następstwie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 wielu pacjentów z rakiem prostaty prawdopodobnie nie zostało zdiagnozowanych. U chorych z już stwierdzonym nowotworem gruczołu krokowego i tak skomplikowany proces diagnostyczno-terapeutyczny stał się jeszcze trudniejszy. Zdaniem ekspertów najwyższy czas zadbać o tę grupę pacjentów, wdrażając kompleksowe i skoordynowane działania: edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem prasowym z komentarzami Pani Anny Kupieckiej, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, Pana dr hab. med. Jakuba Żołnierka z Narodowego Centrum Onkologii w Warszawie i Pana Jerzego Gryglewicza, eksperta Uczelni Łazarskiego:

ProstaTa recepta na lepszą terapię