Projekt ustawy o osobach starszych

Na oficjalnej stronie Sejmu znalazł pierwszy dokument w Polsce w randze ustawy poświęcony w całości osobom starszym. Komisję Polityki Senioralnej zgłosiła 11-stronicowy projekt.

Obecnie projektem, który liczy 11 stron zajmuje się Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Członkowie komisji mają nadzieję, że ustawę uda się uchwalić jeszcze w tej kadencji Parlamentu.

Ustawa nakłada na rząd przede wszystkim obowiązek stałego monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce. Raz do roku Rada Ministrów będzie miała obowiązek przedstawiania parlamentarzystom oficjalnej informacji na ten temat, zawierającej również wnioski i rekomendacje przyszłych działań.

Dokument wprowadza do obiegu prawnego takie pojęcia jak „osoba starsza” czy „polityka senioralna”.

Decyzję o wniesieniu pod obrady sejmu projektu te ustawy podjęli posłowie z Komisji Polityki Senioralnej podjęli podczas ostatniego posiedzenia komisji, które odbyło się 5 sierpnia br.

Prace nad ustawą posłowie mają ponownie ruszyć po wakacyjnej przerwie.

 

Źródło: Rynek Seniora