Projekt „Pacjent w badaniach klinicznych” – ankieta

Zapraszamy do udziału w krótkim badaniu na temat wiedzy o badaniach klinicznych.

Ankieta została przygotowana również we współpracy ze studentami studiów podyplomowych kierunku „Organizacja i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi” Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Państwa odpowiedzi pomogą studentom zebrać niezbędne dane do ich pracy dyplomowej. Praca ma na celu ocenę świadomości społecznej, wiedzy, opinii na temat badań klinicznych wśród różnych grup wiekowych.

Umożliwi to podjęcie dalszych działań propagujących wiedzę dotyczącą badań klinicznych w Polsce.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny. Wykonanie ankiety zajmuje ok. 10 min. Ankieta dostępna do 30 kwietnia 2019 r.

 

LINK DO ANKIETY:  https://www.survio.com/survey/d/badania-kliniczne

 

Czy jako pacjent zastanawiasz się, skąd wiadomo, że przepisane przez lekarza leki zadziałają, że są bezpieczne i w jakiej dawce i jak często powinny być przyjmowane? Zanim lek trafi do apteki musi zostać najpierw zarejestrowany przed odpowiedni podmiot, który  potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo. Jak to się wszystko odbywa krok po kroku i czym są badania kliniczne? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć na stronie www.pacjentwbadaniach.pl

 

Projekt jest realizowany we współpracy następujących instytucji:

Koordynator: Polski Fundusz Rozwoju

Współorganizator: Ministerstwo Zdrowia

Patronat Honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Rzecznik Praw Pacjenta

Partner – sektor publiczny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Partnerzy – sektor pozarządowy: Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, Fundacja Urszuli Jaworskiej, GCPpl

Organizacje pracodawców: INFARMA, PZPPF, POLCRO.