Program wolontariacki: profilaktyka HIV/AIDS

Społeczny Komitet ds. AIDS oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP zaprasza do udziału w bezpłatnym programie wolontariackim w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową skierowanym do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Program rozpocznie się we wrześniu 2017 r. w Warszawie.

Więcej szczegółów na stronie:  wolontariat.ngo.pl