Prof. P. Śliwinski – połowa chorych na astmę nie przestrzega zaleceń

„Dość powszechnie wiadomo, że przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów nie stoi na najwyższym poziomie. Niestety, terapie prowadzone w formie inhalacyjnej są w mniejszym stopniu przestrzegane przez pacjentów, niż terapie stosowane w postaci tabletek doustnych. W związku z tym odsetek chorych na astmę, którzy nie w pełni przestrzegają zaleceń lekarskich, jest spory. Szacuje się, że około połowy chorych leczonych na astmę nie przestrzega zaleceń lekarskich” – mówi w rozmowie www.CowZdrowiu.pl prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński, kierownik II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

[źródło: cowzdrowiu.pl]

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem:

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/prof-p-sliwinski-polowa-chorych-na-astme-nie-przestrzega-zalecen