Problem niedostatecznego finansowania psychiatrii w Polsce

Psychiatria w Polsce jest niedofinansowana, a największe braki dotyczą leczenia dzieci – alarmuje Rzecznik Praw Pacjenta.

Psychiatria w Polsce jest niedofinansowana, a największe braki dotyczą leczenia dzieci – alarmuje Rzecznik Praw Pacjenta. Krystyna Barbara Kozłowska podkreśla, że niektórym samorządom nie opłaca się utrzymywać psychiatrycznych oddziałów dziecięcych, dlatego dzieci z problemami mają utrudniony dostęp do specjalistów. Niedofinansowanie przekłada się też na warunki w jakich żyją mali pacjenci placówek psychiatrycznych.

Rzecznik Praw Pacjenta ocenia, że konieczne jest wzmocnienie opieki pozaszpitalnej i środowiskowej, ponieważ wiele dzieci mogłoby być leczonych ambulatoryjnie i szybciej otrzymać świadczenie.

Na finansowaną przez NFZ wizytę u psychiatry dziecięcego w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie trzeba czekać około 2- 3 miesięcy.