Prawo medyczne – konferencja w Toruniu

W dniach 31.03. – 01.04 b.r. Studenckie Koło Naukowe LEX MEDICA działające na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.  Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Konferencja będzie miała charakter studencko – doktorancki, jednak głos doświadczonych ekspertów usłyszymy podczas zbliżających się prawno – medycznych obrad niezwykle często. Zainteresowanie wydarzeniem przeszło najśmielsze oczekiwania pasjonatów prawa medycznego na toruńskim Wydziale Prawa, wpłynęło bowiem ponad 100 abstraktów. Prelegenci przyjadą aż z 17 ośrodków naukowych w Polsce, a co więcej – inicjatywę wyrazili nie tylko studenci prawa, ale także medycyny oraz innych kierunków pokrewnych.

Konferencja będzie składała się z kilku paneli:

  • biomedyczny
  • cywilny
  • farmaceutyczny
  • karny
  • międzynarodowy
  • praktyczny

Każdy panel moderować będzie ekspert z danej dziedziny pracujący na WPiA UMK bądź współpracujący z  Kołem. Wydarzenie uświetnią także wykłady inaugurujące, które zostaną wygłoszone kolejno przez Panią prof. UMK, dr hab. Małgorzatę Świderską oraz Pana prof. UMK dr hab. Mirosława Bączyka. Patronatem honorowym zgodził się także objąć  Szanowny Pan profesor Mirosław Nesterowicz, dzięki któremu Toruń zyskał miano prawdziwej kolebki prawa medycznego.

 

Źródło: materiały LEX MEDICA