Prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami: apel Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje do kierowników podmiotów wykonujących działalność medyczną o realizację prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami. „Proszę zwrócić szczególną uwagę na empatyczne podejście do chorych, co z pewnością ułatwi rozpoznanie ich potrzeb. Jednocześnie proszę o aktualizację wewnętrznych procedur, tak aby były zgodne z wprowadzonymi zmianami w przepisach” – zaznacza Bartłomiej Chmielowiec.

6 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa w zakresie przekazywania pacjentowi informacji. Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że zgodnie z nowymi przepisami prawa informacje m.in. o stanie zdrowia, leczeniu oraz o prawach pacjenta mają być przekazywane pacjentowi w zrozumiały dla niego sposób. Należy w tym celu wykorzystać środki wspierające komunikowanie się.

Link do nowelizacji ustawy

Bartłomiej Chmielowiec wyszczególnia, że komunikację pacjentów ze szczególnymi potrzebami ułatwi m.in.:

  • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub zdalny dostęp online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
  • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia;
  • zapewnienie na stronie internetowej placówki informacji o zakresie jego działalności. Powinien to być plik elektroniczny, który zawiera tekst odczytywalny maszynowo. Należy także nagrać treści w polskim języku migowym oraz informacje w tekście łatwym do czytania.

Materiały

Apel RzPP pacjenci ze szczególnymi potrzebami Apel RzPP pacjenci ze szczególnymi potrzebami.pdf 0.16MB

Źródło: gov.pl/web/rpp