Powstało Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

Liderzy kluczowych organizacji pacjenckich skupionych na problemach chorych z nowotworami krwi, zawiązali Konsylium pacjentów z Nowotworami Krwi.  Główną ideą powołania niezależnej grupy jest zebranie wspólnego głosu w dyskusji na temat hematoonkologii w Polsce, wykorzystując potencjał merytoryczny i społeczny każdego z członków inicjatywy.

Celem Konsylium będzie zwrócenie uwagi i wywołanie społecznej dyskusji na temat potrzeb oraz problemów pacjentów z chorobami krwi, a także praca nad rekomendacjami działań w polskiej hematoonkologii, w związku z coraz większymi wyzwaniami stojącymi przed systemem zdrowia w tym obszarze.

Konsylium ma rozwijać się w kierunku merytorycznej dyskusji i stać się prawdziwym partnerem w debacie na temat problemu hematoonkologii w Polsce. Konsylium planuje oprzeć swoją działalność o pracę w grupach roboczych. Do grup dopraszani będą eksperci i specjaliści, by kompleksowo rozważyć i przekonsultować każde z omawianych zagadnień.

W skład Konsylium wchodzą stowarzyszenia i instytucje: Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, Fundacja „Razem w Chorobie”, Stowarzyszenie Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu.