Postęp w pracach nad szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby

Zespół badawczy z Gdańska pracuje nad szczepionką chroniącą przed zapaleniami wątroby typu C i B (HCV i HBV). Jeśli okaże się skuteczna, będzie to pierwszy na na świecie preparat tego typu.

Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, dr Katarzyna Grzyb i mgr Anna Czarnota z międzyuczelnianego zespołu Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą prace nad szczepionką, która ma chronić pacjentów przed wirusami HCV i HBV. Stworzony przez nich preparat (o pełnej nazwie „Chimeryczne cząsteczki wirusopodobne eksponujące sekwencje antygenowe wirusa HCV do zastosowania w leczeniu prewencyjnym zakażenia wirusem HCV i/lub HBV”), został zarejestrowany w urzędzie patentowym.

Wynalazek dotyczy rekombinowanych cząstek wirusopodobnych eksponujących na swojej powierzchni wybrane sekwencje antygenowe pochodzące z wirusa zapalenia wątroby typu C do zastosowania jako immunogenna szczepionka przeciwko zakażeniom spowodowanym wirusami zapalenia wątroby typu C i/lub B – opisała nowy preparat prof. Bieńkowska-Szewczyk.

Badania są przeprowadzane w ramach programu NCN Preludium 12, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wirusowe zapalenie wątroby

Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, HCV jest odpowiedzialne za 1.4 milionów zgonów rocznie w Polsce. Wirus wywołuje wirusowe zapalenie wątroby B lub C (marskość i rak wątrobowokomórkowy). W Europie WZW C jest najczęstszą przyczyną wykonywania zabiegów przeszczepów wątroby.

Dlatego naukowcy od lat próbują znaleźć skuteczny preparat, który chroniłby pacjentów przed chorobą. Jak informują eksperci, głównym problemem stojącym na przeszkodzie jest duża zmienność genetyczna wirusa HCV.

Preparat stworzony przez Gdański zespół może być skuteczny zarówno przeciwko wirusowi HCV jak i HBV.

W naszym wynalazku wyeksponowanie silnie konserwowanych fragmentów białek wirusa HCV na powierzchni cząstek wirusopodobnych opartych na białku sHBsAg [w hydrofilową pętlę białka sHBsAg wstawiono silnie konserwowane sekwencje glikoproteiny E2 wirusa HCV] pozwoliło na stworzenie biwalentnych immunogenów wzbudzających odpowiedź zarówno przeciwko wirusowi HCV, jak i HBV. W przyszłości nasze rozwiązanie mogłoby być wykorzystane jako skuteczna szczepionka nowej generacji chroniąca przed zakażeniem tymi groźnymi patogenami – powiedziała mgr Anna Czarnota.

Jeśli przyszłe badania klinicznie potwierdzą skuteczność preparatu, gdański zespół będzie odpowiedzialny za jedno z najważniejszych osiągnięć w walce z wirusowymi zapaleniami wątroby.

Źródło: medexpress.pl