Polskie miasta odwiedza superbohater

Doktor Stroke – Pogromca Udarów, który ujawnia się w obliczu rosnącego zagrożenia udarami mózgu wśród Polaków. Przybywa wtedy, gdy istnieje ryzyko udaru mózgu. Jego misją jest edukowanie – uczy jak rozpoznać i reagować w przypadku pojawienia się objawów choroby. Dzięki powiększonej prawej półkuli mózgu, dającej mu superintuicję może natychmiast nieomylnie dostrzec objawy udaru, a jego niezwykła szybkość pozwala mu błyskawicznie zareagować i wezwać pomoc.

Doktor Stroke – Pogromca Udarów działa aktywnie także na rzecz profilaktyki udarów. Organizowana już od 2011 roku kampania ma na celu edukację w zakresie zapobiegania udarom mózgu oraz ogra – Doktor Stroke to prawdziwy bohater – potrafi dostrzec i błyskawicznie rozpoznać zagrożenie. Nie spocznie i będzie zawsze gotowy do działania i niesienia pomocy. To symbol tego, jak chcielibyśmy, aby zachował się każdy z nas widząc osobę, która doznała udaru. – mówi Sebastian Szyper, prezes Stowarzyszenia „Udarowcy – liczy się wsparcie!”, które jest współorganizatorem 6. Edycji Kampanii STOP UDAROM. – Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że czas reakcji w przypadku udaru jest kluczowy. Jeśli doszło do niedokrwiennego udaru mózgu, to chory im szybciej trafina specjalistyczny oddział udarowy, tym większe szanse na zminimalizowanie szkód i ograniczenie negatywnych skutków udaru. Doktor Stroke – Pogromca Udarów uczy jak rozpoznać udar mózgu i co robić w sytuacji, w której minuty mogą decydować o życiu.

Doktor Stroke będzie inspirował i edukował użytkowników, by sami mogli poczuć się jak superbohaterowie i wiedzieli jak, odpowiednio szybko reagując, uratować życie osoby, która doznała udaru. Powstaje także animacja edukacyjna, którą wkrótce będzie można obejrzeć w Internecie, m.in. na funpage’u Doktora Stroke’a – Pogromcy Udarów i stronie internetowej www. stopudarom.pl. Na drugą połowę roku organizatorzy kampanii zaplanowali program edukacyjny dla szkół podstawowych. Uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak funkcjonuje mózg, jakim zagrożeniem dla mózgu jest udar, jak rozpoznać objawy udaru mózgu i jak reagować w przypadku jego wystąpienia. W programie edukacyjnym dla szkół pojawi się superbohater.

Doktor Stroke – Pogromca Udarów osobiście pojawi się także w Mobilnych Miasteczkach Pro laktyki Udarowej w Warszawie (we wtorek 30. maja, ul. Krakowskie Przedmieście 64, obok kościoła Św. Anny) oraz w Bydgoszczy (w środę 31. maja, przy Placu Wolności). W tych dniach, w godzi- nach 10:00 – 14:00, odwiedzający Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej mogą nie tylko spo- tkać superbohatera i zrobić sobie zdjęcie w faceboardzie (stand z otworem na twarz), ale przede wszystkim skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych (badanie poziomu cukru we krwi i pomiar ciśnienia) oraz konsultacji lekarskich. Osoby, których wyniki będą odbiegały od normy, mogą dodatkowo skonsultować je z lekarzem kardiologiem (a w razie potrzeby zrobić bezpłatnie bada- nie EKG). W tym roku po raz pierwszy na gości Miasteczek będzie czekał też dietetyk, który wyjaśni w jaki sposób, dzięki mody kacji nawyków żywieniowych, można obniżyć ryzyko wystąpienia udaru. Dla odwiedzających Mobilne Miasteczka Pro laktyki Udarowej dostępne będą bezpłatne materiały edukacyjne na temat udaru, przygotowane w taki sposób, aby były czytelne i zrozumiałe dla osób w każdym wieku. W Mobilnych Miasteczkach Pro laktyki Udarowej będzie można również nauczyć się jak samemu wykonać proste badanie – pomiar pulsu (tętna) – które wystarczy do wczesnej diagnostyki migotania przedsionków – najczęściej występującej arytmii serca, która pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru. Na terenie Mobilnych Miasteczek Pro laktyki Udarowej znajduje się także ścieżka edukacyjna, dzięki której można dowiedzieć się więcej o objawach udaru, o tym jak prawidłowo reagować w przypadku ich wystąpienia, a także czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobie.

Udar mózgu zajmuje trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów i jest głównym powodem niepełno- sprawności u ludzi po 40. roku życia. W Polsce co roku udar mózgu dotyka 70 000 osób, a 30 000 z jego powodu umiera. Przyczyną udaru jest uszkodzenie lub zablokowanie naczynia krwionośnego doprowadzającego tlen i substancje odżywcze do mózgu. W efekcie następuje odcięcie części mózgu od dopływu tlenu i jego obumieranie. Zdecydowana większość (ok. 80%) udarów to udary niedo- krwienne, których przyczyną jest zamknięcie naczynia krwionośnego. Znacznie rzadziej występują udary krwotoczne, potocznie nazywane wylewami. Dochodzi do nich na skutek uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego i wydostania się krwi do mózgu.

Udar mózgu w liczbach:

  • W całej Europie z powodu udaru mózgu umiera rocznie ok. 1 250 000 osób,
  • W Polsce co roku udar dotyka 70 000 osób, a 30 000 z jego powodu umiera,
  • Udar mózgu to trzecia, po chorobach serca i nowotworach, przyczyna śmierci i pierwsza przy-czyna trwałej niepełnosprawności występująca wśród osób dorosłych,
  • Aż 30% osób umiera w wyniku udaru mózgu w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowania,
  • 20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru wymaga stałej opieki, a 30% pomocy w nie-których czynnościach życia codziennego.

 

Źródło: materiały prasowe