Pobudka dla ducha dla organizacji zrzeszonych w Sieci dla Zdrowia.


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

9 października w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Zdrowe Pobudki. Trzeci warsztat poświęcony był psychologii pracy. Warsztaty poświęcone były sposobom radzenia sobie ze stresem związanym z pracą w organizacjach pacjenckich. Pracownicy organizacji zrzeszonych w Sieci dla zdrowia próbowali, pod okiem doktor Katarzyny Korpolewskiej, psychologa i mentora, znaleźć odpowiedzi na pytania: jak radzić sobie ze stresem? Jak znaleźć siłę? Jak zadbać o siebie?

Warsztaty były pretekstem do rozmowy i wymiany doświadczeń w zakresie trudnej pracy w organizacjach, szczególnie związanych z pomocą osobom chorym, radzeniem sobie z odchodzeniem podopiecznych i bezradnością jaka towarzyszy pracownikom organizacji.

Kolejne spotkanie planowane jest na 6 listopada i będzie zatytułowane „Pobudka z procentem”. Szczegóły wkrótce.