Planujesz wakacje za granicą? Zabierz Certyfikat COVID i EKUZ

Do tej pory Polacy pobrali blisko 7 mln Unijnych Certyfikatów COVID. Co może oznaczać, że po tym jak w zeszłym roku pandemia zatrzymała nas latem w kraju, obecnie szykuje się boom na zagraniczne wojaże. Nadal jednak trzeba pamiętać, że problemy zdrowotne wciąż mogą nam popsuć wakacje. Dlatego oprócz dowodu zaszczepienia przeciwko koronawirusowi, dobrze zabrać z sobą także kartę EKUZ. Co daje za granicą EKUZ?

Posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w stanach nagłych, ale i podczas choroby mogą skorzystać z opieki zdrowotnej gwarantowanej w ramach publicznego systemu ubezpieczeń danego kraju. Polskie obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest honorowane w krajach UE i EFTA (państwa członkowskie EFTA to Szwajcaria, Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein). Kartę mogą otrzymać osoby objęte w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ, można go wysłać pocztą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP, IKP, a także wydrukowany wniosek można wysłać tradycyjną pocztą na dowolny oddział NFZ. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.

Ile trwa okres ważności EKUZ?

20 lat ważna jest karta osób pobierających świadczenie emerytalne, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Karta dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny ważna jest do ukończenia 18 roku życia.

3 lata jeśli, jesteś osobą zatrudnioną, prowadzisz działalność gospodarczą, otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

18 miesięcy dla otrzymujących rentę powyżej18 r.ż., osób ubezpieczenych jako członek rodziny mających więcej niż 18 lat, studentów,

6 miesięcy do osób bez ubezpieczenia, ale posiadających prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli: ciężarnych, osób niepełnoletnich posiadających status uchodźcy

2 miesiące dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

90 dni dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza.

Ważne! EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest planowe leczenie.W większości państw członkowskich UE/EFTA obowiązuje też system współpłacenia przez pacjenta, a więc pokrywania części kosztów leczenia z własnych środków finansowych. I tak np. w Czechach obowiązuje współpłacenie za uzyskane świadczenia medyczne, pobyt w szpitalu, wezwanie lekarza do domu i wydanie leku refundowanego przepisanego na receptę. Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej, aby swobodnie podróżować trzeba pamiętać o Certyfikacie Covid. Także kolejne kraje spoza UE zapowiadają, że będa ten dokument uznawać. Taką deklarację złożyły m.in popularne wśród polskich turystów Egipt i Tunezja.Certyfikat mogą otrzymać osoby, które przyjęły jedną dawkę preparatu Johnson & Johnson albo dwie od firm Pfizer-BioNTech, Moderny czy AstraZeneki. W Polsce certyfikat ważny jest przez 365 dni, a jego ważność biegnie od 14. dnia po przyjęciu preparatu.

W przypadku tych, którzy przechorowali COVID-19zaświadczenie jest ważne od 11 do 180 dnia po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu PCR. 

Unijny Certyfikat Covid jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

 • przebyła chorobę COVID-19,

 • posiada negatywny wynik testu COVID-19,

 • została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Najważniejsze cechy Certyfikatu:

 • jest dostępny w formacie cyfrowym lub papierowym,

 • znajduje się na nim kod QR,

 • jest nieodpłatny,

 • jest w języku narodowym i w języku angielskim,

 • jest bezpieczny i zabezpieczony,

 • jest ważny we wszystkich krajach UE.

W jaki sposób można uzyskać Unijny Certyfikat Covid?

 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl,

 • poprzez aplikację mojeIKP,

 • poprzez aplikację mObywatel,

 • w punktach szczepień,

 • od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: cowzdrowiu.pl