Osoby urodzone po 2010 r. nie będą mogły kupić papierosów?

Komisja Europejska podjęła decyzję o rejestracji tzw. europejskiej inicjatywy obywatelskiej (ECI) o nazwie „Wezwanie do stworzenia środowiska wolnego od tytoniu i pierwszego europejskiego pokolenia bez tytoniu do 2030 r.”. Zakłada ona m.in. zakaz sprzedaży papierosów dla obywateli Unii Europejskiej urodzonych od 2010 roku.

W 2012 roku oficjalnie uruchomioną tzw. Europejską inicjatywę obywatelską. Za pomocą tego narzędzia obywatele Unii Europejskiej mogą zgłaszać własne propozycji zmian w prawie. Od początku jej istnienia Komisja Europejska otrzymała 118 wniosków o jej uruchomienie, z czego 91 zostało dopuszczonych i kwalifikowało się do rejestracji.

Proces ten działa tak, że po formalnej rejestracji organizatorzy mają pół roku na rozpoczęcie zbierania przepisów. Jeśli w ciągu roku zostanie zebranych milion podpisów obywateli z co najmniej 7 państw członkowskich, to KE będzie musiała zareagować. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przekazaniu wniosku do dalszych prac lub nie, i będzie zobowiązana do wyjaśnienia co stoi za jej decyzją.

Organizatorzy inicjatywy „Wezwanie do stworzenia środowiska wolnego od tytoniu i pierwszego europejskiego pokolenia bez tytoniu do 2030 r.” chcą, by Komisja Europejska przedstawiła przepisy, które będą chronić nowe pokolenie przed uzależnieniem od tytoniu i w sprawie działań przeciwko zagrożeniom środowiskowym związanym z paleniem papierosów.

Zakaz sprzedaży dla ludzi urodzonych po 2010 roku

W szczególności zwracają się do Komisji o zaproponowanie aktów prawnych w celu zaprzestania sprzedaży wyrobów tytoniowych i nikotynowych obywatelom urodzonym od 2010 roku.

Inicjatywa wzywa również do podjęcia konkretnych środków w celu osiągnięcia wolnych od tytoniu i niedopałków plaż i brzegów rzek, stworzenia europejskiej sieci parków narodowych wolnych od tytoniu i niedopałków papierosów, rozszerzenia przestrzeni wolnych od oparów na zewnątrz oraz wyeliminowania reklamy tytoniu i jego obecność w produkcjach audiowizualnych i mediach społecznościowych.

Należy podkreślić, że decyzja o rejestracji ma charakter prawny i nie przesądza o ostatecznych prawnych i politycznych wnioskach Komisji w sprawie tej inicjatywy oraz o działaniach, jakie zamierza podjąć w sytuacji, gdy inicjatywa uzyska niezbędne wsparcie.

KE podkreśla, że treść inicjatywy wyraża jedynie poglądy grupy organizatorów i w żaden sposób nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Komisji.

Źródło: cowzdrowiu.pl