Związek Stowarzyszeń i Rodzin Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL – FAMILIA”

Dane kontaktowe:

tel.: 56 657 55 85

e-mail: polfamilia@wp.pl

www: http://polfamilia.org.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Niesiołowskiego 20, 87-100 Toruń

Województwo:

  • Kujawsko-pomorskie

Dziedzina medyczna:

  • Psychiatria

Wachlarz celów Zrzeszenia jest niezmiernie szeroki. Przede wszystkim należą do nich wszelkie działania na rzecz udoskonalania ustawodawstwa dla stworzenia warunków przynoszących korzyści osobom chorym psychicznie w sferze zdrowia oraz przystosowania ich do życia w środowisku. Kolejnym celem, o którym warto wspomnieć jest przeciwdziałanie dystansom, jakie otaczają chorych psychicznie ( dyskryminacji, izolacji, marginalizacji, stygmatyzacji), a także przybliżenie społeczeństwu autentycznego obrazu osoby psychicznie chorej. W tworzeniu rzeczywistego wizerunku osób dotkniętych chorobą mają pomóc m.in. promowanie przykładów postaw lub form terapeutycznych, współpraca z profesjonalistami, podejmowanie działań mających na celu przystosowanie chorych oraz ich rodzin do życia w warunkach zdrowego środowiska. Wśród tych działań ważne jest również organizowanie różnych form wsparcia dla członków rodzin osób chorych psychicznie w rozwiązywaniu ich osobistych problemów oraz realizowaniu własnych potrzeb przez wszystkie w/w stowarzyszenia członków POL-FAMILII. POL-FAMILIA realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą, pomoc konsultacyjną, organizację placówek samopomocowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych. Nie można zapomnieć o nawiązywaniu współpracy z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i politycznymi, placówkami naukowymi, badawczymi celem uzyskania pomocy w zakresie działalności statutowej POL-FAMILIA.