Zielonogorskie Stowarzyszenie Amazonek

Dane kontaktowe:

tel.: 68 327 21 86 603 270 303

e-mail: amazonki.zgora@wp.pl

www: amazonki.zgora.pl

Adres korespondencyjny:

65-021 Zielona Góra ul. Dąbrowskiego 35

Województwo:

  • Lubuskie

Dziedzina medyczna:

  • Onkologia

Problem medyczny:

  • Nowotwór piersi

Stowarzyszenie istnieje od 1994 roku. Potrzeba wsparcia i pomocy osobom po chorobie nowotworowej to istota jego powstania.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. KRS NR 0000158901
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne dzialanie na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, a w szczególności: rehabilitacja fizyczna i psychiczna. Pomoc kobietom z chorobą nowotworową piersi bezpośrednio przed i po operacji poprzez przeszkolone Ochotniczki-Wolontariuszki.
Profilaktyka chorob nowotworowych w różnych środowiskach.
Integracja osób po przebytej chorobie nowotworowej.