TPD Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dzielnych Los Wspomaga”

Dane kontaktowe:

tel.: 661156257

e-mail: wandakorniluk@vp.pl

www: www.facebook.com/DzielnychLosWspomagabydgoszczpl

Adres korespondencyjny:

ul. Jaworowa 5 85 - 628 Bydgoszcz

Województwo:

 • Kujawsko-pomorskie

Dziedzina medyczna:

 • Alergologia
 • Choroby psychosomatyczne
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastrologia
 • Kardiologia
 • Laryngologia
 • Logopedia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Onkologia
 • Ortopedia
 • Psychiatria
 • Pulmonologia
 • Rehabilitacja
 • Reumatologia
 • Stomatologia
 • Urologia
 1. Działamy od 1999roku. Byliśmy grupą inicjatywną do 12 grudnia 2005r. Tego dnia zarejestrowaliśmy naszą działalność w strukturach Towarzystwa Przyjaciól Dzieci.
  Do Koła przynależą osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
  i znacznym. Schorzenia są wielorakie- Zespół Downa, porażenie mózgowe, osoby po wypadkach samochodowych, po schorzeniach nowotworowych, osoby niewidome, niedowidzące, osoby z epilepsją, osoby ze schorzeniami psychicznymi, SM, na wózkach inwalidzkich.
  Główne cele i zadania realizowane przez Koło to:
  a) wyrównywanie do równego startu i szans życiowych osobom niepełnosprawnym
  i przewlekle chorym,
  b) nauka z niepełnosprawnością,
  c) organizowanie oraz wspieranie wszelkich form szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i leczniczej oraz profilaktyki i edukacji prozdrowotnej,
  d) poradnictwo medyczne i prawne,
  e) organizowanie wypoczynku i rekreacji ( turnusów rehabilitacyjnych, koloni zdrowotnych, zimowisk, wycieczek, rajdów, biwaków, form rekreacyjnych, festiwali, festynów, konkursów),
  f) organizowanie spotkań i imprez ( okolicznościowych i integracyjnych ),
  g) pomoc materialna chorym ( przekazanie paczek świątecznych, upominków, paczek
  z żywnością),
  h) integrowanie chorych poprzez wspólny udział w życiu kulturalnym,
  i) pozyskiwanie sponsorów i partnerów dla działań podejmowanych przez naszą organizację,
  j) współpraca z instytucjami służby zdrowia zajmującymi się niepełnosprawnymi
  i przewlekle chorymi,
  k) współpraca ze szkołami specjalnymi, klasami integracyjnymi, warsztatami terapii zajęciowej, wolontariatem młodzieży i dorosłych oraz z innymi stowarzyszeniami zajmującymi się głównie osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
  Koło uprawnione jest do pozyskiwania 1% od podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego. Jest organizacją non profit.