Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

Dane kontaktowe:

e-mail: przebisnieg.org@gmail.com

www: http://www.przebisnieg.org

Adres korespondencyjny:

ul. Okólna 14 m 34, 30-684 Kraków

Województwo:

  • Małopolskie

Dziedzina medyczna:

  • Hematologia

Problem medyczny:

  • Chłoniaki

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zrzesza osoby, które kierując się szlachetnymi pobudkami pragną pomagać chorym na chłoniaki. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz poprawy jakości ich życia, propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej, propagowanie profilaktyki chorób nowotworowych oraz działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu onkologicznym. Więcej informacji o Organizatorze na: http://www.przebisnieg.org/