Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA”

Dane kontaktowe:

tel.: 603 272825

e-mail: andrzej.tabaka@sarcoma.pl

www: www.sarcoma.pl

Adres korespondencyjny:

03-286 Warszawa ul. Malborska 14/5

Województwo:

  • Mazowieckie

Dziedzina medyczna:

  • Diagnostyka
  • Onkologia

Problem medyczny:

  • Mięsaki (Sarcoma)

Stowarzyszenie zostało powołane przez 17 osób na zebraniu założycielskim w dniu 30.07.2007, a wpis do KRS został dokonany 17.10.2007. W latach 2008 – 2014 do Stowarzyszenia przystąpiło ogółem 109 członków zwyczajnych; w tym okresie żadna osoba prawna nie uzyskała statusu członka wspierającego. W dniu 31.12.2015 Stowarzyszenie posiadało: 64 członków zwyczajnych, 3 członków honorowych, 0 członków wspierających.

Stowarzyszenie nie zalicza się do organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie nie prowadzi ani odpłatnej działalności statutowej, ani też działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność statutową z zakresu ochrony zdrowia. Na nieodpłatną działalność statutową składają się programy i projekty w ramach niżej podanych grupach tematycznych: Przekaz wiedzy o mięsakach, Akcje charytatywne , Pomoc chorym .