Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ” Wzajemna Pomoc”

Dane kontaktowe:

tel.: (48) 36-90-154

e-mail: wzajemna.pomoc@gazeta.pl

www: http://www.jaskoleczka.pl/

Adres korespondencyjny:

ul. Niedziałkowskiego 25/27 lok.12 26-600 Radom

Województwo:

  • Mazowieckie

Dziedzina medyczna:

  • Psychiatria

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodzin osób chorujących psychicznie jako grupa samopomocowa.  Stowarzyszenie skupia rodziny oraz osoby chore, którzy pragną brać czynny udział w życiu społecznym oraz przeciwstawiać się stereotypom związanym z chorobami psychicznymi. W 2007 roku utworzyliśmy Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o. Ideą  było zapewnienie miejsc pracy osobom po kryzysach psychicznych.

Celem Stowarzyszenia jest:   świadczenie różnorodnych form pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie, neurologicznie,ich rodzin i opiekunów, oraz wyrównywanie szans tych osób,  inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowaniaw społeczeństwie,  zapewnienie opieki i ochrony prawnej  organizacja działalności rehabilitacyjnej, oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, krajoznawczej oraz na rzecz ochrony środowiska,  promocja i ochrona zdrowia psychicznego,  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa  upowszechnianie i ochrona praw konsumentów  Stowarzyszenie organizuje wspólne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki krajoznawcze. Wspólne spotkania w przyjaznej atmosferze pozwalają nawiązać kontakty towarzyskie, wymienić doświadczenia w radzeniu sobie z chorobą i problemami dnia codziennego. Szczególnym zadaniem jest przybliżenie społeczeństwu problemów związanych z chorobami psychicznymi oraz zniwelowanie poziomu lęku wobec osób chorujących psychicznie.