Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS

Dane kontaktowe:

tel.: 888 654 925

e-mail: sanitas@onet.eu

www: http://sanitas.sanok.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok

Województwo:

  • Mazowieckie

Dziedzina medyczna:

  • Onkologia

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS jest Ogólnopolską Organizacją, któ­rej główną ideą jest edu­ka­cja sze­roko po­ję­tej pro­fi­lak­tyki no­wo­two­ro­wej oraz udzie­la­nie wspar­cia dla osób bę­dą­cych w trak­cie lub po cho­ro­bie no­wo­two­ro­wej oraz ich rodzinom.