Stowarzyszenie na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym „Pozytwny Lublin”

Dane kontaktowe:

tel.: 501 846 200

e-mail: pozytywnylublin@wp.pl

www: www.pozytywnylublin.pl; www.facebook.com/pozytywnylublin/

Adres korespondencyjny:

ul. Nałkowskich 100/34 20-470 Lublin

Województwo:

  • Lubelskie

Dziedzina medyczna:

  • Choroby zakaźne

Problem medyczny:

  • HIV/AIDS

Stowarzyszenie Pozytywny Lublin powstało z potrzeby wsparcia osób seropozytywnych i ich bliskich w celu przeciwdziałania ich dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie powstało 3.11. 2014 r. a 29.01.2015 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od września 2016 roku jesteśmy członkiem Koalicji 1Grudnia. Jako młoda organizacja jesteśmy na etapie przygotowań do dalszych działań (szkolenia, nawiązywanie współpracy, pozyskiwanie partnerów), staramy się integrować i aktywizować społecznie osoby żyjące z HIV, osoby im bliskie oraz wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną z terenu Lublina i Lubelszczyzny.