Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP

Dane kontaktowe:

tel.: +48507025082

e-mail: astma.federacja@gmail.com

www: www.astma-alergia-pochp.pl

Adres korespondencyjny:

Warszawa ul. Promyka 5/126

Województwo:

 • Lubelskie
 • Mazowieckie
 • Małopolskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Warmińsko-mazurskie
 • Łódzkie

Dziedzina medyczna:

 • Alergologia
 • Choroby psychosomatyczne
 • Choroby wewnętrzne
 • Diagnostyka
 • Immunologia i genetyka
 • Laryngologia
 • Pediatria
 • Pulmonologia
 • Rehabilitacja

Problem medyczny:

 • Alergie
 • J00-J99 Choroby układu oddechowego

Federacja powstaa w 2005 roku w wyniku porozumienia 10 ogranizacji pacjenckich zajmujacych sie zdrowiem oddechowym. Celem działania Federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc w życiu społecznym.

Federacja realizuje swoje cele poprzez: propagowanie i wspieranie nowoczesnego leczenia astmy i chorób alergicznych i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc

 1. integrowanie środowiska osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc w celu obrony ich praw i interesów
 2. reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne przewlekłych obturacyjnych chorób płuc wobec władz państwowych i samorządowych kraju, a także innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
 3. inicjowanie i wspieranie współpracy między zrzeszonymi stowarzyszeniami
 4. udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej zrzeszonym organizacjom
 5. prowadzenie działań informacyjnych,
 6. inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących osób chorych na astmę i choroby alergiczne przewlekłych obturacyjnych chorób płuc oraz uczestnictwo w tych pracach
 7. prowadzenie działalności wydawniczej
 8. organizowanie imprez, konferencji, sympozjów i szkoleń
 9. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się zagadnieniem wyrównywania szans osób chorych na astmę i choroby alergiczne i POCHP.