Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY

Dane kontaktowe:

tel.: 794 379 041

e-mail: lsjestesmy@gmail.com

www: www.lsjestesmy.blogspot.com

Adres korespondencyjny:

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY ul. Gospodarcza 32 20-213 Lublin

Województwo:

  • Lubelskie

Dziedzina medyczna:

  • Psychiatria

Celem LSJ jest prowadzenie dzialań na rzecz poszanowania godności, praw i interesów osób chorujących psychicznie, przeciwdzialanie ich stygmatyzacji i wykluczeniu spolecznemu, prowadzenie/udzial w kampaniach informacyjnych i edukacyjnych w powyższym zakresie i ich inicjowanie, a także wzajemna samopomoc czlonków stowarzyszenia w dziedzinie organizacji czasu wolnego, w aspekcie psychologicznym, kulturalnym itp. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez wspólpracę z innymi podmiotami o podobnych celach i zasadach dzialania.