Fundacja Zobacz… JESTEM

Dane kontaktowe:

tel.: 883 337 883

e-mail: kontakt@zobaczjestem.pl

www: http://zobaczjestem.pl/

Adres korespondencyjny:

Ostrobramska 82/31 04-163 Warszawa

Województwo:

  • Mazowieckie

Dziedzina medyczna:

  • Leczenie otyłości
  • Seksuologia

Celem Fundacji jest:

a) pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz działania mające na celu zapobieganie i usuwanie ich następstw,

b) profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz usuwanie ich skutków,

c) edukacja i profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom,

d) pomoc i edukacja opiekunów, specjalistów oraz innych osób w środowisku objętym statutowymi działaniami Fundacji,

e) edukowanie społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Fundacja Zobacz… JESTEM prowadzi także PORADNIĘ JESTEM.

Prowadzimy: grupy wsparcia dla rodziców osób chorych na zaburzenia odżywiania się terapię indywidualną i grupową warsztaty edukacyjne, zajęcia profilaktyczne

Nasze dzialania dotyczą: zaburzeń odżywiania się, depresji, samobójstw, przemocy rówiesniczej, dzialaności sekt