Fundacja „Rodzić po ludzku”

Dane kontaktowe:

tel.: 22 887 78 76 do 78 wew. 44

e-mail: monika.piekarek@rodzicpoludzku.pl

www: http://rodzicpoludzku.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa

Województwo:

  • Lubuskie

Dziedzina medyczna:

  • Położnictwo

Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób. Naszą misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Wnosimy ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej.