Biegusy – Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Dane kontaktowe:

tel.: 605 669 479

e-mail: biegusylubuskie@wp.pl

www: http://www.biegusy.zgora.pl

Adres korespondencyjny:

65-001 Zielona Góra, ul. Sucharskiego 17

Województwo:

  • Lubuskie

Dziedzina medyczna:

  • Neurologia

Problem medyczny:

  • Stwardnienie rozsiane

Stowarzyszenie ma na celu niesienie różnorakiej pomocy chorym na stwardnienie rozsiane (SM). Działamy głównie na terenie województwa lubuskiego, a siedziba mieści się w Zielonej Górze. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego – nr KRS 0000100115. Skupiamy przede wszystkim chorych na stwardnienie rozsiane, ale inne osoby z niepełnosprawnością również mają możliwość bycia członkami stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje podstawowy cel poprzez: 1) organizowanie spotkań dla chorych oraz dla członków ich rodzin; 2) organizowanie zajęć rehabilitacji wielowymiarowej w mieście i na obozach rehabilitacyjnych; 3) organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych; 4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych; 5) wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych; 6) organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych; 7) inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczych, legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym; 8) udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze stwardnieniem rozsianym; 9) organizowanie działań kulturalnych i rekreacyjnych dla chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin; 10) współpraca z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą; 11) organizowanie i prowadzenie wolontariatu; 12) przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie zdrowego stylu życia.