Opatrunek z cząstkami srebra w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Nowatorskie technologie w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Pacjenci mają tam dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Lekarze wykorzystują doświadczenie zdobyte między innymi podczas wojskowych misji w Iraku i Afganistanie.Praca w warunkach wojennych pozwoliła stworzyć między innymi opatrunek z cząstkami srebra. Ułatwia to leczenie dużych ran po oparzeniach -informuje dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, generał Grzegorz Gielerak.

Szpital prowadzi też programy badawcze przy współpracy z najlepszymi ośrodkami medycznymi ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie stara się o granty na badania nad sztuczną soczewką, którą będzie można wykorzystać zarówno dla pacjentów, jak i do wojskowego sprzętu. Chodzi między innymi o zastosowanie takiej soczewki do gogli noktowizyjnych oraz do skomplikowanego systemu celowniczego w mechanizmie do rakiet.

Kierownictwo szpitala stara się o przyznanie dofinansowania na oba projekty. To, czy pieniądze zostaną przyznane, będzie wiadomo za 2-3 miesiące.

 

IAR