Onko-joga dla Pacjentów i Opiekunów

Zajęcia odbywają się on-line w ramach projektu Redukcja stresu, zmęczenia oraz poprawa jakości życia pacjentów leczonych onkologicznie i ich opiekunów z wykorzystaniem ćwiczeń bazujących na technikach vinyasa jogi, realizowanego przez Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, Fundację Otulina oraz Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Projekt uzyskał uznanie Polskiej Ligii Walki z Rakiem w ramach IV konkursu Onkogranty.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Żok – akredytowana przez Yoga Alliance instruktorka vinyasa jogi (200 RYT), doktor nauk o zdrowiu.

Grupy:

  • Pacjenci:

środa, godz. 09.00-10.00

  • Opiekunowie:

czwartek, godz. 18.00-19.15

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie: 

https://www.psychesomapolis.org/post/onkojoga