Odmień swoją głowę

Nowa kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych ma na celu zmianę myślenia i spostrzegania osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz zmianę stereotypów i negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy. Zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas – jest do powyższego kluczem. Dzięki edukacji społeczności lokalnych możliwa jest poprawa odbioru choroby oraz pogłębienie tolerancji dla osób chorujących psychicznie.

W ramach kampanii zaplanowano szereg wydarzeń informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Pomorza, między innymi: Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, I Pomorskie Forum Samopomocowe osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, którego celem forum jest wymiana doświadczeń w organizacji działań samopomocowych w Polsce. Forum organizowane jest przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego – powiedział Piotr Harhaj z gdyńskiego MOPS, animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Kampania zdecydowanie akcentuje potrzebę zmiany stereotypów poprzez edukację. W ramach kampanii realizowane będą Warsztaty „Świat oczami Innego” i prelekcje Świadectwa z udziałem osób doświadczających kryzysów psychicznych. Będą miały na celu przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób po przebytych kryzysach psychicznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego .

Chcesz wziąć udział w kampanii i odmienić swoją głowę? Na głowę bez stereotypów?

Jak to zrobić ? To bardzo proste!

  • zapoznaj się z treścią ulotki, która obala stereotypy i mity dotyczące osób doświadczających kryzysów psychicznych, wejdź na www.otwartebramy.org
  • odwiedź jeden z mobilnych punktów „Odmiany Głowy” porozmawiaj, uzyskaj informację, obal stereotypy (data i miejsca mobilnych punktów)
  • jeżeli „odmieniłeś swoją głowę” w stosunku do osób doświadczających kryzysów psychicznych
  • odziej nietypowe dla siebie nakrycie głowy lub uczesz/umaluj się inaczej niż zwykle,
  • zrób sobie zdjęcie trzymając kartkę z napisem „ODMIENIŁAM/EM SWOJĄ GŁOWĘ”, jednocześnie zamieszczając w poście link do naszego fanpage’a i klikając łapkę w górę.