Projekt Sieć dla zdrowia powstał w 2015 roku z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Skierowany jest do wszystkich organizacji pacjenckich działających w Polsce. Celem inicjatywy jest wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integracja środowiska oraz wymiana informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej.