Nowa lista leków refundowanych dobra dla chorych na chłoniaki.

Lista leków refundowanych powiększona o specyfiki dla chorych na rzadkie chłoniaki oraz cierpiących na wtórną nadczynność przytarczyc związaną z niewydolnością nerek. Będą mieli możliwość stosowania dodatkowego preparatu.

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda podkreślił, że pierwszy z leków był od dawna oczekiwany: jest stosowany w chorobie Hodgkina  – opornych i nawrotowych postaci chłoniaków. Chociaż jest to choroba rzadka to producent zaproponował takie warunki cenowe, które spełniają kryterium opłacalności. Zostały również zaproponowane odpowiednie instrumenty dzielenia ryzyka, dlatego minister mógł podjąć pozytywną decyzję – tłumaczył K. Łanda.

Wiceminister poinformował, że trwają prace, aby lista leków refundowanych zmieniała się co cztery miesiące, teraz aktualizowana jest co dwa. Podkreślił, że tak częste zmiany są kłopotliwe dla aptekarzy, chorych, producentów i resortu zdrowia. Przy każdej zmianie ceny preparatów kupowanych ze zniżką mogą ulec zmianie.

 

IAR