Niewidomi chcą mieć wpływ na to, co ich dotyczy.

Osoby niewidome muszą mieć głos! Fundacja”Vis Maior” apeluje do władz o konsultacje. Niewidomi chcą być wysłuchani, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, czy inwestycje w infrastrukturę. Bez takich rozmów, dochodzi do paradoksów. Prezes Fundacji Jolanta Kramarz wymienia ścieżki dotykowe, które prowadzą do ściany, domofony sensoryczne, z alfabetem Braill’a,  które przy lekkim dotyku się włączają.

Fundacja Vis Maior podsumowała dziś projekt „Niewidomi na posiedzeniach organów władzy publicznej”. W ramach przedsięwzięcia brali oni udział w ponad 30 posiedzeniach samorządów, sejmowych komisji i dyskutowali o swoich problemach.

Koordynatorka projektu Magdalena Raczyńska podkreślała, że trzeba aktywizować osoby niepełnosprawne i zwiększyć ich udział w decydowaniu o sprawach publicznych.

 

IAR