Nie będzie całkowitego zakazu aborcji – sejm zdecydował

Posłowie odrzucili projekt komitetu Stop Aborcji.  Sejm nie będzie pracował nad obywatelską propozycją wprowadzenia pełnej ochrony życia. Pzyjął stanowisko sejmowej komisji sprawiedliwości, która wczoraj opowiedziała się za odrzuceniem projektu komitetu „Stop Aborcji”. Przewidywał on między innymi bezwzględny zakaz przerywania ciąży. Zapisano w nim również odpowiedzialność karną dla każdego, kto powoduje śmierć dziecka poczętego, również dla matki.

Tuż przed glosowaniem przedstawicielka Komitetu „Stop Aborcji” zgłosiła autopoprawkę do projektu ustawy,. polegającą na wykreśleniu karalności matki, jednak ze względów proceduralnych nie została ona przyjęta.

Za odrzuceniem projektu głosowało 352 posłów, 58 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu.