„Neurologia i psychiatria – liczy się czas” – kampania edukacyjna

Wystartowała edukacyjna kampania „Neurologia i psychiatria – liczy się czas”. W przypadku wielu chorób przewlekłych i neurodegeneracyjnych czas odgrywa kluczową rolę, niekiedy wręcz decyduje o życiu. Dlatego projekt „Neurologia i psychiatria – liczy się czas!” ma stanowić apel do społeczeństwa, który ma podkreślać, że to właśnie pacjent powinien być aktywnym podmiotem w diagnostyce i leczeniu oraz lepiej zrozumieć objawy zagrażające jego zdrowiu i życiu. 

Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów z dziedziny neurologii oraz psychiatrii, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz sytuacji pacjentów w dobie COVID-19. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

Artykuł wprowadzający powstał dzięki wsparciu merytorycznemu dr Sebastiana Szypera, prezesa Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się wsparcie oraz dr Anny Zimny-Zając, redaktorki naczelnej Medonet.pl

Twarzą projektu została Malina Wieczorek, założycielka Fundacji SM – walcz o siebie, zrzeszającą i wspierającą osoby chore na stwardnienie rozsiane.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

DEPRESJA I ZABURZENIA POZNAWCZE

Szacuje się, że obecnie na depresję w Polsce choruje nawet 1,5 mln osób. Rozpoznaje się ją coraz częściej u pacjentów w podeszłym wieku, w przebiegu innych schorzeń przewlekłych, depresja współistnieje często z objawami choroby otępiennej czy zaburzeniami poznawczymi.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  • dr hab. n. med. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii

 

UDAR MÓZGU – ZABIEG ZAMYKANIA USZKA LEWEGO PRZEDSIONKA

Podstawą leczenia chorych z migotaniem przedsionków i zapobiegania udarowi mózgu jest stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych. Jednak wielu chorych nie może ich stosować. Dla nich rozwiązaniem jest zabieg zamykania uszka lewego przedsionka. Niestety, choć refundowany, wykonywany jest w Polsce zdecydowanie za rzadko.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med. Marek Grygier, prof. UM, I Klinika Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Dr hab. n. med. Anetta Lasek Bal, prof. Śląskiego UM, neurolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach

 

ŚLINOTOK – SKUTECZNE I BEZPIECZNE LECZENIE

Problem ślinotoku jest często bagatelizowany, uznawany za naturalne powikłanie w chorobie Parkinsona, po udarze i w innych schorzeń neurologicznych, a przez to nie jest leczony. Dla chorych może być powodem do wstydu, wycofania z życia społecznego.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:

  • Dr hab. n. med. Marta Banach, neurology z Klininki Neurologii CMUJ w Krakowie, kierownik Pracowni NEurofizjologii

 

UDAR MÓZGU – CZY MOŻNA ZAPOBIEC JEGO PONOWNEMU WYSTĄPIENIU?

Stosowanie się do zaleceń lekarskich, w tym przyjmowanie zapisywanych przez lekarza leków oraz zmiana trybu życia, to najważniejsze czynniki, które zmniejszają ryzyko wystąpienia kolejnego udaru mózgu.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • dr hab. n. med. Jacek Różniecki, Katedra I Klinika Neurologii UM w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy

 

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Świadomy Pacjent”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl