Najwięcej wydajemy na leki – najmniej na sprzęt medyczny

Na leki oraz usługi medyczne w ciągu trzech miesięcy przeciętne gospodarstwo domowe wydaje średnio 807,15 zł  – wynika z najnowszych badań CBOS. Najwięcej pieniędzy idzie na leki, a najmniej na zakup sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego. Z badania wynika również, że koszty zależą m.in. od wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Najwięcej na leki wydają osoby starsze. Jednocześnie seniorzy najmniej wydają na leczenie stomatologiczne i usługi protetyczne. Na stomatologię i protetykę najmniej pieniędzy przeznaczają także mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. W 60 proc. gospodarstw domowych w ciągu trzech miesięcy w ogóle nie przeznaczano środków na ten cel.

Na leki zalecane przez lekarza (kupowane na receptę lub bez) w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie w gospodarstwach domowych wydano średnio 417,20 zł. Jednocześnie 12 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w ich gospodarstwach domowych w ogóle nie wydano na ten cel pieniędzy.

W większości badanych gospodarstw (68 proc.) w ciągu trzech miesięcy nie wydano także pieniędzy na leczenie i badania ogólne lub specjalistyczne. Średnio w gospodarstwach na te usługi przeznaczono 148,54 zł.

Zdecydowana większość (90 proc.) respondentów zadeklarowała, że w ostatnich trzech miesiącach w ich gospodarstwach nie kupowano sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego. Natomiast średnio na ten cel w badanych gospodarstwach wydano 29,39 zł.

Zdecydowanie największe wydatki na zdrowie (554 zł w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie) deklarują osoby powyżej 65. roku życia. Najmniejsze wydatki na zdrowie deklarowali najmłodsi badani pomiędzy 18. a 24. rokiem życia (323 zł).

Z badania wynika także, że o największych wydatkach na zdrowie mówią osoby z wykształceniem wyższym. Badanie przeprowadzono od 2 do 9 czerwca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na próbie liczącej 1002 dorosłych mieszkańców Polski.

 

Źródło: Interia